Na zaistenie bezpečnosti vašich platieb používame "Cyberplus", riešenie pre platby bankovými kartami vyvinuté našou bankou Banque Populaire.

Vďaka tomuto systému sa platba kartou uskutočňuje priamo na zabezpečenom serveri našej banky Banque Populaire v našom mene. Číslo vašej karty nám nebude v žiadnom prípade oznámené. Výmeny sú šifrované a zabezpečené pomocou protokolu SSL 3 (Secure Socket Layer) na internete, ktorý sa stal celosvetovým štandardom a môžu ho používať všetky hlavné prehliadače.

Je možné platiť aj prostredníctvom vášho účtu PayPal.