Για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πληρωμών σας, χρησιμοποιούμε το "Cyberplus", τη λύση πληρωμών με τραπεζικές κάρτες που αναπτύχθηκε από την τράπεζά μας, την Banque Populaire.

Με αυτό το σύστημα, η πληρωμή σας με κάρτα πραγματοποιείται απευθείας στον ασφαλή διακομιστή της τράπεζας Banque Populaire για λογαριασμό μας. Σε καμία περίπτωση δεν θα μας κοινοποιηθεί ο αριθμός της κάρτας σας. Οι ανταλλαγές κρυπτογραφούνται και ασφαλίζονται με τη χρήση του πρωτοκόλλου SSL 3 (Secure Socket Layer) στο Διαδίκτυο, ένα πρωτόκολλο που έχει γίνει παγκόσμιο πρότυπο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλα τα μεγάλα προγράμματα περιήγησης.

Είναι επίσης δυνατή η πληρωμή μέσω του λογαριασμού σας PayPal.