За да гарантираме сигурността на вашите плащания, използваме "Cyberplus" - решение за плащане с банкови карти, разработено от нашата банка Banque Populaire.

С тази система плащането с вашата карта се извършва директно на защитения сървър на нашата банка Banque Populaire от наше име. В нито един момент номерът на вашата карта не се съобщава на нас. Обменът се криптира и защитава чрез протокола SSL 3 (Secure Socket Layer) в интернет - протокол, който се е превърнал в световен стандарт и може да се използва от всички основни браузъри.

Възможно е да платите и чрез профила си в PayPal.